Tietosuojakäytäntö

Evästeistä (cookies)

Weloveullanlinna.fi kerää verkkosivukävijöistään selailudataa, jota käytämme sivuston sisältökehitykseen ja seurantaan. Selailua jatkamalla mahdollistat evästeiden käytön vierailusi seurantaan. Sivusto on suojattu SSL-varmenteella, jotta käyntisi sivustolla olisi tietoturvallinen.

Sivustomme käyttää kävijäseurantaevästeitä, joiden avulla analysoimme sivustoliikennettä (Google Analytics).

Analytics tunnistaa sivustolla jo aiemmin käyneet ja siellä ensimmäistä kertaa vierailevat kävijät, ja kerää tietoa vierailluista sivuista, sivustolla vietetystä ajasta ja niin edelleen. Jos et halua luovuttaa selailutietojasi missään muodossa, voit kieltää kaikkien evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Katso ajantasaiset ja selainkohtaiset ohjeet evästeiden käytön kieltämiseen selaimesi käyttöoppaasta tai kysy neuvoa hakukoneelta.

Rekisteriseloste

Ullanlinnan yrittäjäyhdistys ry henkilötietolain (GDBR 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ullanlinnan yrittäjäyhdistys ry

Ari Sarmanto
Ari.Sarmanto@carusel.fi

Rekisterin nimi

Ullanlinnan yrittäjäyhdistyksen jäsen- ja uutiskirjerekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteena on henkilön jäsenyys yhdistyksessä. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsensuhteen ylläpito
  • seuran toimintaan osallistuminen (esim. tapahtumat ja kokoukset)

Uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteena on henkilön tilaama uutiskirje (suostumus) ja tilauksen voi peruuttaa koska tahansa. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • sähköisen uutiskirjeen lähettäminen

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Uutiskirjerekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • henkilön nimi ja sähköposti
  • uutiskirjeisiin liittyvät suostumukset ja kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

  • yritykseltä/henkilöltä itseltään ilmoittautumislomakkeella
  • suullisesti pyydettynä suoraan asian osaiselta

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin yhdistyksen edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme jäsentemme tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva jäsenyys yhdistykseen. Poistamme kohtuullisen ajan kuluessaniiden yhteystiedot, jotka eivät enää halua osallistua yhdistyksen toimintaan tai maksaa sen jäsenmaksua.

Säilytämme uutiskirjerekisterissä olevien tietoja niin kauan, kunnes he peruuttavat uutiskirjeen tilauksen tai koko uutiskirjepalvelu lopetetaan.

Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus (esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika) tai siihen on erikseen kysytty suostumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain yhdistyksen avainhenkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin:

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Yhteydenotot info@weloveullanlinna.fi.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. info@weloveullanlinna.fi.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. Yhteydenotot info@weloveullanlinna.fi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Yhteydenotot info@weloveullanlinna.fi.

Oikeus tietojen siirtämiseen:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Yhteydenotot info@weloveullanlinna.fi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Yhteydenotot info@weloveullanlinna.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.