Café Ursula

Vuodesta 1952 Kaivopuistossa toiminut kahvila-ravintola, jonka tuotto ohjautuu hyväntekeväisyyteen.

Sedan år 1952 fungerade cafetere restaurangen i Brunnsparken och dess inkomst överkör till välgörenhet.

Ehrenströmintie 3
00140 Helsinki
09 652 817